ESA_Astropreneurs-01_conceptAstropreneurs je tříměsíční akcelerační program zaměřený na podporu startupů a malých a středních podniků, které jsou zapojeny do kosmických aktivit nebo ve svých produktech a službách využívají kosmické technologie a družicová data. Projekt probíhá od ledna 2018 do června 2020 a je financován z programu Horizont 2020.

Do projektu je zapojeno celkem 8 provozovatelů ESA BIC (Business Incubation Centre) a ESA TTB (Technology Transfer Broker). Za Českou republiku se projektu účastní CzechInvest skrze svůj kosmický inkubátor ESA BIC Prague, mezi další členy konsorcia patří Instituto Pedro Nunes (Portugalsko), Verhaert (Belgie), Brimatech Services (Rakousko), Science and Technology Facilities Council (Velká Británie), Aerospace Valley (Francie), Centrum für Satellitennavigation Hessen (Německo) a Knowledge Innovation Market (Španělsko).

Projekt podporuje a vzdělává startupy a malé a střední podniky ve třech tematických oblastech – kosmické technologie, byznys a financování. V jeho průběhu bude k akceleraci vybráno celkem 150 startupů, může se jednat o studentské týmy se zajímavým nápadem i již založené společnosti. Každému z nich bude poskytnuto 50 hodin mentoringu a pomoc se získáváním financí. Výběr bude probíhat čtyřikrát do roka a první výzva bude otevřena už na podzim letošního roku. Součástí projektu je i organizace workshopů a dalších akcí nebo mapování a propojování evropského kosmického průmyslu.

Více informací o tomto projektu se brzy dozvíte na webu ESA BIC Prague nebo na webu www.astropreneurs.eu.

Pokud máte zájem o více informací nebo zapojení do projektu, můžete kontaktovat Michala Kuneše na emailu michal.kunes@czechinvest.org.