CzechInvest se skrze ESA BIC Prague zapojil do projektu EO ClimLab iniciovaného z podnětu Evropské kosmické agentury.

Cílem projektu je vývoj cloudové platformy shromažďující data z dálkového pozorování Země a jejím prostřednictvím umožnit rychlý rozvoj produktů a služeb zaměřených na redukci klimatických změn či na adaptaci společnosti vůči klimatickým změnám v takových oblastech, jako je například zemědělství, lékařství, řízení rizik, údržba infrastruktury, vzdělávání atd.

backgroundEO

Kdo s námi spolupracuje?

Projekt je realizován konsorciem partnerů z Polska, Rumunska a České republiky, které lze rozdělit na část technickou, zajišťující vývoj platformy a integraci dat, a na část animační, která má za úkol popularizaci platformy.  Za Českou republiku funkci místního animátora plní CzechInvest a technickou část zastává firma Space Systems Czech.

Co bude naším úkolem?

Hlavním úkolem CzechInvestu v rámci projektu je organizace tří lokálních eventů typu hackathon (tzv. EOvation) a participace na čtyřech mezinárodních soutěžích se specializací na klimatickou změnu. Obecně mají pak tyto aktivity přispět ke zvýšení povědomí o existenci dat z dálkového pozorování Země a podpořit tak malé a střední podnikání či technologicky progresivní startupy, které ve svých komerčních produktech či službách najdou možné využití platformy pro řešení klimatických změn.

Celková doba projektu je 18 měsíců a zapojit se do něj mohou všichni, komu není lhostejná budoucnost naší planety.

 

Více informací na: http://eoclimlab.eu/