Foto z End-of-year-conference 2017, 27. listopadu 2017.