Jak dostat velká a otevřená data či otevřené nástroje do praxe? Zapojte se do mezinárodního hackathonu Prague INSPIRE Hack 2018 a najděte odpověď!

Ve dnech 23.─24. 1. 2018 proběhne na Provozně ekonomické fakultě ČZU Prague INSPIRE Hack 2018. Jedná se o mezinárodní hackathon v rámci iniciativy INSPIRE se zaměřením na možnosti využití Big a Open Dat či Open source v aplikacích v reálném životě zaměřených především na venkovské oblasti.

Hackathon zaštiťuje Plan4all, což je spolek, který uchovává otevřená data, zpřístupňuje je k opětovnému použití, zlepšuje jejich kvalitu a tím dále zvyšuje výsledky mnoha výzkumných a inovačních projektů. Dalšími organizátory hackathonu jsou: ESA BIC Prague, Katedra informačních technologií České zemědělské univerzity v Praze a CISTA (Czech Society for Information Technology in Agriculture).

Během Prague INSPIRE Hacku spojí své síly odborníci, regionální a národní projektové týmy (včetně studentů), start-upy a freelanceři se zaměřením na Big Open Data (data dálkového průzkumu Země, VGI, GNSS, Sensor data atp.) a jejich využití v zemědělství a rozvoji venkova.

Mají výzkumné projekty (evropské i národní) nějaký reálný dopad? Co to jsou velká data a jak se uplatňují v různých oborech lidské činnosti? Co nám přináší otevřená data? Pokud vás zajímají odpovědi na tyto otázky, zapojte se do Prague INSPIRE Hacku 2018!

Bližší informace naleznete zde.