Každoroční setkání všech inkubátorů a technologických brokerů v síti ESA Space Solutions se letos konalo 6. a 7. března v Praze v nové budově CIIRC. Měli jsme tu čest hostit více než 90 lidí z celé Evropy, které spojuje zájem o vesmír a inkubace startupů využívajících vesmírné technologie. Po celé dva dny jsme s kolegy intenzivně probírali a sdíleli aktivity a best practices v rámci inkubace, ale i úspěšného transferu technologií. V menších skupinách jsme se pak věnovali úzce zaměřeným tématům jako jsou třeba projekty Astropreneurs, Copernicus inkubátor či mezinárodní soutěž Act in Space.