Zapojte se do soutěže EOVation Masters!

V rámci mezinárodního projektu EO ClimLab organizujeme již druhou lokální soutěž – tentokrát EOVation Masters. Cílem je vybrat perspektivní návrhy na využití EO dat (data dálkového pozorování Země) ve službách a produktech zaměřených na adaptaci společnosti vůči změnám klimatu a podpořit jejich realizaci v praxi.

Pro koho je soutěž určena?

Soutěž je rozdělena do dvou kategorií, u nichž musí být splněno kritérium využití EO dat ve službách a produktech orientovaných na adaptaci společnosti vůči klimatickým změnám.

CHALLENGE ACCEPTED!
 1. DPZ pro vodohospodářské revitalizace
 2. DPZ a obnova poškozených lesních porostů
 3. Mapování poškození lesních porostů následkem vichřice z družicových dat
 4. Radarová data a povodně
 5. Porovnání dat Landsat 8 a Sentinel 2 pro vybranou oblast
 6. Fúze dat Sentinel 2 a Sentinel 3 pro teplotní analýzy povrchu
 7. Monitoring mokřadních společenstev
 8. Monitoring sucha z družicových dat
 9. Mapování dynamiky odlesňování deštných pralesů
 10. Otevřená výzva
Soutěžní kategorie A: Podnikatelský záměr
 • Jednotlivci či týmy od 2 do 5 lidí starších 18 let
 • Studenti, mladí profesionálové, inovátoři, začínající podnikatelé, pracovníci akademických a průmyslových organizací atd.
 • Stávající firmy, které popíší podnikatelský záměr s novým produktem
 • Hodnotí se zejména zpracování a validita business planu (pravidla včetně šablony viz dokumenty níže)
 • Inovativnost/ originalita nápadu
Ceny pro kategorii A:
 • 2 000 Euro 
 • Podpora v ověření realizovatelnosti navržené technologie 
 • Pomoc s přípravou přihlášky pro vstup do ESA BIC Prague 
 • Sponzorské ceny
Soutěžní kategorie B: Projektová idea
 • Jednotlivci či týmy od 2 do 5 lidí starších 18 let
 • Studenti, mladí profesionálové, inovátoři, začínající podnikatelé, pracovníci akademických a průmyslových organizací atd.
 • Ideu je třeba rozepsat
  v podobě vědeckého článku, který může vycházet ze seminární/ bakalářské/ diplomové práce s mapováním aplikovatelnosti a průzkumem trhu (viz níže)
 • Vědecký obsah / originalita nápadu
Ceny pro kategorii B:
 • 500 Euro
 • Stáž v ESA BIC Prague
 • Možnost prezentovat na IAC Bremen
 • Konzultace v oblasti business developmentu
 • Sponzorské ceny

Šablony a pravidla k jednotlivým soutěžním kategoriím naleznete

ZDE

Své návrhy posílejte kdykoliv od 27. 11. 2017 do 18. 2. 2018 na e-mailovou adresu esabicprague@czechinvest.org, do předmětu e-mailu prosím zadejte “EOVation Masters – Submission”.

Registrace:

Jméno a příjmení *

Váš e-mail *

Společnost/ škola *

Vybraná kategorie *

 Soutěžní kategorie A Soutěžní kategorie B

Téma otevřené výzvy

Tým/jednotlivec *
 tým jednotlivec

Počet lidí v týmu