ESA BIC Prague

Prostor pro vaše hvězdné nápady

ESA BIC Prague si klade za cíl podpořit využití kosmických technologií v běžném životě a zajistit tak podporu výzkumu, vývoje a inovací a zpeněžení jejich výsledků. Po dobu 5 let dostane až 25 českých start-upů příležitost hledat využití kosmických technologií v běžném životě. CzechInvest jako operátor programu zprostředkuje za podpory Hlavního města Prahy a Ministerstva průmyslu a obchodu vybraným žadatelům inkubační balíček, který bude obsahovat konzultační a poradenské služby v technologické i podnikatelské oblasti. Start-upům bude k dispozici také marketingová podpora či pomoc s vyhledáním partnerů a potenciálních investorů.

Seznam partnerů, bez kterých by ESA BIC Prague nemohl vzniknout

Partneři

ESA

Evropská kosmická agentura (ESA) je branou Evropy do vesmíru. Pro Evropu zajišťuje, rozvíjí a koordinuje přístup ke kosmickým technologiím a aplikacím.

CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky díky podpoře podnikatelské infrastruktury

Hl. město Praha

Praha je hlavní a také největší město České republiky ležící v samém srdci Evropy

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy je koordinátorem kosmických aktivit České republiky.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy pro průmyslovou politiku a podporu podnikání a investování

Ostatní partneři

Seznam ostatních partnerů projektu ESA Business Incubation Centre Prague