30. dubna – 2. května 2020

Katedra geoinformatiky UPOL,
17. listopadu 710/50, 779 00 Olomouc

Ceny

 • CZK 10 000
 • mentorské hodiny s experty
 • další zajímavé ceny (merchandise, Guest VIP vstup na AFO 56 apod.)

Výsledky a fotografie z minulého ročníku naleznete ZDE!

Co je SPACE RACE HACKATON?

Jedná se o 48hodinový hackathon zaměřený na problematiku dálkového průzkumu Země a hledání nových možností využití družicových dat. Úkolem účastníků bude v týmu vyřešit jednu ze zadaných výzev za použití dostupných dat za pomoci zkušených mentorů.

Jak to bude probíhat?

Účastníci se nejprve seznámí pravidly a výzvami. Následuje představení nápadů a formování týmů. Během 48 hodin vytvoří týmy vlastní projekt, který odprezentují odborné porotě před publikem z řad veřejnosti na AFO 55. Výsledkem by měl být ideálně funkční prototyp, betaverze apod., a to s důrazem na business potenciál, realizovatelnost, technické provedení, míru invence, vtip a celkový přínos projektu.

Co je cílem této akce?

 • Podpořit podnikavost u mladých vzdělaných lidí
 • Generovat nové podnikatelské projekty s business potenciálem
 • Propagovat moderní obory, zejména geoinformatiku a oblast kosmického průmyslu, s důrazem na interdisciplinaritu/multioborovost
 • Propojit akademickou a podnikatelskou sféru
 • Užít si zábavný a produktivní víkend

Co získáš účastí na SPACE RACE HACKATONu?

 • Setkáš se s novými lidmi, kteří mají chuť pracovat na řešení výzev současnosti
 • Jelikož ti po celou dobu akce budou k ruce odborní mentoři, získáš cennou zpětnou vazbu na svůj výkon
 • Máš jistotu, že 48 hodin na Space race hackathonu strávíš smysluplně. Zažiješ spoustu zábavy ale i tvrdé práce a nemine tě ani příliv nové energie, inspirace a kreativity
 • O tvém řešení výzvy se dozví nejen veřejnost, ale i lidé, kteří tě mohou dále posunout, podpořit tvůj projekt nebo tě v budoucnu zaměstnat
 • V případě výhry na tebe čeká 10 000 Kč a VIP vstup na AFO 2021
 • Díky práci na reálných projektech přispěješ k řešení environmentálních problémů
Pro účast stačí udělat už jen pár kroků:
 • Přihlásit se
 • Přijet do Olomouce a zůstat po celou dobu na hackathonu
 • Přijít s novými nápady a myšlenkami pro řešení zvolené výzvy
 • Těšit se

Výzvy

Výzvy budou brzy zveřejněny. Již nyní ale můžeme prozradit, že se vše bude točit kolem klimatické změny a sucha.

Příklady projektů, které mohou na hackathonu vzniknout:
 • Nová hra (počítačová, mobilní, desková), která využívá satelitní data v souvislosti s klimatickou změnou nebo upozorňuje na environmentální problém
 • Webová aplikace mapující různé přírodní jevy (nedostatek vody v krajině, požáry, úbytek vegetace apod.) využitelný soukromou i veřejnou sférou
 • Inovativní model využitelný v zemědělství, např. pro zavlažování, práce s vodou v krajině, hnojení, sadbu apod.
 • Hledání nových lokalit vhodných pro obnovitelné zdroje energie
 • Hledání nových možností zkvalitnění života ve městech v souvislosti s jejich přehříváním, znečištěním ovzduší, nedostatkem vody apod.

Soutěžní týmy

Týmy budou složeny z 2–5 osob. Je možné se přihlásit jako jednotlivec nebo jako skupina. V případě přihlášení skupiny osob je nutné registrovat každého člena týmu zvlášť.

Registrace a účast na této akci je zdarma a je určena pro osoby starší 18 let.

Kdo se může přihlásit?
 • Student/doktorand/absolvent
 • Začínající podnikatel
 • Kreativec
 • Markeťák
 • Programátor
 • Designér
 • Inovátor
 • Nadšenec do moderních technologií a kosmického průmyslu

apod.

Mentoři

Co získáš jako mentor na SPACE RACE HACKATONu?
 • Setkáš se s novými lidmi, kteří mají chuť pracovat na řešení výzev současnosti
 • Získáš kontakty na zapálené a nadšené účastníky, se kterými můžeš v budoucnu spolupracovat, zaměstnat je nebo rozvíjet projekt
 • Získáš možnost propagovat svůj obor
 • Bude ti proplacena cesta do Olomouce a zpět
Čím mentor přispívá na SPACE RACE HACKATONu?
 • Přijet alespoň na 2 hodiny kdykoliv 1. nebo 2. května 2020 mezi 10-15h
 • Přispět svými odbornými znalostmi k řešení výzev
 • Poradit a poskytnout zpětnou vazbu jednotlivým týmům

Předběžný harmonogram

Čtvrtek
30. 4. 2020

14:00 – Registrace, otevření venue
15:00 – Přivítání, představení akce a partnerů
15:15 – Organizační záležitosti + představení pravidel
15:30 – Představení výzev + vybavení
16:00 – Představení účastníků a tvorba týmů
17:30 – Workshop – business model
18:00 – Zahájení hackování
18:30 – Večeře

Pátek
1. 5. 2020

8:00 – Snídaně
10:00 – Mentorské kolečko 1
12:00 – Oběd
13:00 – Mentorské kolečko 2
15:30 – Prezentace dosavadního postupu
16:30 – Workshopy – prezentační dovednosti
18:30 – Večeře

Sobota
2. 5. 2020

8:00 – Snídaně
10:00 – Mentorské kolečko 3
12:00 – Oběd
13:00 – Mentorské kolečko 4
15:00 – Konec hackování
15:30 – Prezentace výsledných projektů před porotou
18:00 – Vyhlášení výsledků

Kritéria hodnocení

 • Základní zadání: využití družicových dat a přispění k řešení jedné z vypsaných výzev
 • Business: business potenciál, realizovatelnost a životaschopnost projektu
 • Inovace: myšlenka, originalita, inovativnost řešení
 • Zpracování: technická stránka projektu – kvalita zpracování
 • Tým: projektový tým, interdisciplinarita/multioborovost

Spolupořadatelé

Mediální partner