CzechInvest se skrze ESA BIC Prague zapojil do projektu EO ClimLab

EO ClimLab (Earth Observation Climate Laboratory) je projekt určený pro střední Evropu, kterým chce ESA jednak zvýšit obecné povědomí o EO datech (data dálkového průzkumu Země), jednak podnítit rychlý rozvoj produktů a služeb zaměřených na redukci klimatických změn či na adaptaci společnosti vůči klimatickým změnám.

backgroundEO

Kdo s námi spolupracuje?

Projekt je realizován konsorciem partnerů z Polska, Rumunska a České republiky. Partnery z těchto tří zemí lze rozdělit do dvou částí: na část technickou, zajišťující vývoj cloudové platformy DAP (Data Analytics Platform) shromažďující EO data; a na část animační, která má za úkol organizovat technologické soutěže a další eventy.  Za Českou republiku funkci místního animátora plní CzechInvest a technickou část zastává firma Space Systems Czech.

Co bude naším úkolem?

Hlavním úkolem CzechInvestu v rámci projektu je organizace tří lokálních soutěžích typu hackathonu (tzv. EOVation) a participace na čtyřech mezinárodních soutěžích se specializací na využití EO dat v rámci klimatické změny. Obecně mají pak tyto aktivity přispět ke zvýšení povědomí o existenci EO dat a podpořit tak malé a střední podnikání či technologicky progresivní startupy, které ve svých komerčních produktech či službách najdou možné využití EO dat pro řešení klimatických změn. Více informací o našich aktivitách najdete na facebookových stránkách EO ClimLab Czech Republic.

Celková doba projektu je 18 měsíců a zapojit se do něj mohou všichni, komu není lhostejná budoucnost naší planety.