V minulém týdnu proběhlo v rámci Space Night VIII oficiální vyhlášení výsledků soutěže EOVation Masters. Vyhodnoceny byly celkově dva projekty: v kategorii A zvítězil projekt DroughtMeasure popisující komerční službu pro monitoring sucha a v kategorii B byl vyhodnocen jako nejlepší projekt zabývající se využitím dálkového průzkumu Země pro výzkum růstu plodin a fenologie půdního povrchu.

Soutěž byla dlouhodobějšího rázu a účastníci se do ní mohli zapojit prostřednictvím zaslání svého soutěžního návrhu v období od 27. 11. 2017 do 9. 3. 2018. Cílem soutěže bylo vybrat perspektivní návrhy na využití EO dat (data dálkového průzkumu Země) ve službách a produktech zaměřených na adaptaci společnosti vůči změnám klimatu a podpořit jejich realizaci v praxi. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: kategorie A byla nazvána jako Podnikatelský záměr a hodnotila se v ní zejména validita business plánu a inovativnost nápadu; v kategorii B označené jako Projektová idea byl nejdůležitější vědecký obsah a originalita nápadu.

Podavatelem vítězného projektu kategorie A – DroughtMeasure je mladá brněnská firma World from Space. Cena za tuto kategorii činila 2000 Euro a pomoc s přihláškou do ESA BIC Prague. Projekt navrhuje službu měřící skutečné dopady sucha na vegetaci na libovolně rozlehlém území. Pomůže tak krajům, městům a vědeckým institucím v monitoringu sucha a k přípravám efektivních opatření. Systém založený na satelitním sledováním Země a umělé inteligenci bude zároveň schopen automaticky navrhovat opatření na zmírňování sucha a následně měřit jejich efektivitu.

Autorem vítězného projektu v kategorii B – Earth observation method for simple operational assessment of crops growth and land surface phenology, který byl ohodnocen cenou 500 Euro, je Roman Bohovic. Roman vystudoval Ph.D. se zaměřením na dálkový průzkum Země na Masarykově univerzitě a působí také v Centru výzkumu Globální změny akademie věd ČR. Jeho článek popisuje využití satelitu Modis pro automatizaci měření dopadů sucha na vegetaci v České republice. Kromě softwarové služby LINCOLN zároveň navrhuje metriku pro stanovení reálného začátku vegetační sezóny. To je zajímavé zejména s ohledem na dramatické posuny v začátcích jara v posledních letech.

EOVation Masters byla druhá technologická soutěž organizovaná podnikatelským inkubátorem ESA BIC Prague v rámci mezinárodního projektu EO ClimLab a probíhala ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Pokud jste tentokrát svůj návrh nestihli poslat nebo byste své štěstí chtěli zkusit znovu, nezoufejte, podobnou soutěž – Copernicus Masters – plánuje ESA BIC Prague na národní úrovni zorganizovat na podzim! Pro bližší informace o této akci sledujte web či FB ESA BIC Prague nebo web czechspaceyear.org. 😉